Predikant

Hierbij stel ik mij graag aan jullie voor:

Mijn naam is Jan Jongsma en getrouwd met Jellie Marinus. Jellie is geboren in Ureterp en ik ben geboren in het dorp wat daar naast ligt, Wijnjewoude.

Jellie werkt ongeveer 26 uur per week in het verzorgingstehuis “De Lijte”in Ureterp en vindt het fijn om met mensen te werken die extra zorg en aandacht nodig hebben. Met veel ijver,inzet en liefde doet ze dan ook dit werk.

Zelf (boerenzoon) heb ik acht jaar mogen werken bij een dorpsslager, daarna hebben we 6 jaar een rijdende winkel gehad Ureterp en uiteindelijk ben ik 18 jaar bedrijfsleider geweest bij de Aldi. Naast mijn werk hadden we thuis ook nog eens ongeveer 20.000 mestkuikens.

Bijna 25 jaar hebben we met ons gezin in Wijnjewoude gewoond en vanaf 2006 tot 2014 zijn we met ons hele gezin in Ureterp gaan wonen.

De overgang van de kleine kerkelijke gemeente van Wijnjewoude naar de veel grotere gemeente van Ureterp heeft ons leven behoorlijk veranderd. In die tijd ben ik op aangeven van mijn dochter begonnen met een studie Godsdienst Pastoraal Werk aan de G.H. te Zwolle, naast mijn werk als bedrijfsleider bij de Aldi. Dat heeft er toe geleid dat ik na afronding van die studie terecht ben gekomen in Kampen, waar ik aan de T.U. het programma gevolgd heb dat geleid heeft tot mijn beroepbaar stelling op 6 maart 2014.

We mochten heel snel, wonderlijk en verrassend een beroep ontvangen van de kerkelijke gemeente van Driesum C.A.

In juli 2014 zijn Jellie en ik daarop verhuist naar Wouterswoude en mocht ik bevestigd worden als predikant van de GKv Driesum c.a. In de jaren daarna is er een fusie tot stand gekomen met de GKv te Dokkum. De nieuwe gemeente draagt nu de naam GKv Dokkum-Driesum.

Begin 2020 werd er een beroep uitgebracht op ons door de GKv gemeenten van Twijzel en Drogeham. Deze beide gemeenten mag ik nu dienen als predikant. We zijn gaan wonen in de pastorie van de GKv te Drogeham en ondertussen zijn we ondanks de coronaperiode al aardig ingeburgerd.

Jellie en ik zijn erg rijk gezegend met zes kinderen en veertien kleinkinderen (waarvan er één al Thuis is). We mogen veel van hen genieten en dat geeft veel blijdschap in ons leven.

Wanneer ik terugkijk op mijn hele leven, mag ik daar als een rode draad zien dat God een belangrijke plaats in heel mijn en ons leven heeft gehad en nog steeds heeft.

Dankzij de opvoeding thuis en het christelijk onderwijs die ik heb gehad op school en via de kerk, is de liefde voor God mij bijgebracht.

Hij heeft al heel jong het verlangen in mijn hart gelegd om dit werk te mogen doen. Ik had echter nooit gedacht dat het ooit werkelijkheid zou worden. Toch mag ik nu alweer zeven jaar als predikant bezig zijn en ondertussen op alweer een nieuwe plek. Prachtig hier te mogen werken en wonen in de Friese Wouden. We zijn verwonderd en het maakt ons stil.

Graag wil ik de boodschap van Gods redding en liefde verkondigen. Graag wil ik werken in Zijn kerk en koninkrijk om zo samen Gods lof groot te maken. Graag wil ik jongeren vertellen van onze Heiland en hen leren, wat zo bijzonder mooi is aan het leven dichtbij Hem. Hen helpen en aanmoedigen om in hun jonge leven een keuze te maken voor Hem. Graag wil ik bij mensen op bezoek gaan waar verdriet, moeite, eenzaamheid en andere zorgen zijn om hen te troosten met het Woord van God. Graag wil ik feestvieren met mensen die blijdschap ontvangen in hun leven en hen daarbij wijzen op het goede wat God ons al in dit leven wil geven. Ik wil graag werken in Gods Wijngaard en dienstbaar zijn aan Hem en aan alle mensen om mij heen met de mogelijkheden die God mij geeft.

Ik zag er naar uit in een gemeente te mogen werken (dienen).

Ik zag er naar uit om het evangelie te verkondigen en uit te mogen leggen en mensen op te roepen tot bekering en vernieuwing van hun leven.

Dat mag ik nu doen als predikant van deze beide prachtige gemeenten van Twijzel en Drogeham die bovendien nog eens liggen op één van de mooiste plekken van Friesland.

Mijn gebed is dat we als gemeente en ook persoonlijk mogen groeien in geloof en dat ook samen mogen gaan uitstralen in onze prachtige omgeving waar we mogen wonen en werken. Gods liefde laten zien, zodat andere mensen om ons heen iets van die liefde van God mogen gaan ontdekken.

Mijn verlangen is om in het pastoraat dicht bij de mensen te zijn, jong, ouder en oud. Samen naar elkaar luisteren en samen met elkaar spreken over het belangrijkste van het leven.

Samen luisteren vooral naar God die ons de Weg in Jezus Christus wijst door het leven en naar Het leven.

Wanneer u of jij vragen hebt, ergens mee rondloopt, er iets is wat u of jij graag zou willen delen met mij, of wanneer je gewoon een beetje nieuwsgierig bent geworden, bel of mail mij maar en ons bezoeken mag ook natuurlijk. Daarvoor hoef je echt geen lid te zijn van onze gemeente. Laat dat geen belemmering zijn.

Hartelijk welkom en de koffie staat altijd klaar of is zo gezet!

Jan en Jellie Jongsma

Tillewei 10, 9289 HH Drogeham
E-mailadres: janjelliejongsma@hotmail.com
Mobiel: 0622643120 (Ik gebruik ook app!)