Over de gemeente

Gemeente van Jezus Christus mogen we zijn. We willen graag laten zien wat het waardevol maakt gemeente van Hem te mogen zijn. We ontmoeten Christus en elkaar iedere zondag in de twee kerkdiensten die worden gehouden. Door middel van bijbellezing, gebed, de preek en samen zingen willen we God ontmoeten, elkaar bemoedigen en onszelf bepalen bij de betekenis van het christen zijn. In de kerkdiensten vieren we vijf keer in het jaar het Heilig Avondmaal. We staan dan stil bij het offer dat Christus voor ons heeft gebracht. In de eredienst lezen we uit de Nieuwe Bijbel Vertaling (NBV 21). We maken gebruik van het Gereformeerd Kerkboek, het Liedboek voor de kerken en het Liedboek, Zingen en bidden in huis en kerk en liederen uit de bundel Opwekking.

Naast de zondagse kerkdiensten zijn er tal van activiteiten binnen de gemeente. Denk hierbij aan bijbelstudie, omzien naar elkaar, pastorale bezoeken, evangelisatie, zendingsactiviteiten, diaconaat, ontspanning en het organiseren van cursussen. Deze activiteiten worden verzorgd door gemeenteleden vanuit verschillende commissies. En door de kerkenraad die leiding geeft aan onze gemeente. Onze gemeente bestaat sinds de samenvoeging met de gemeente van Twijzel uit ongeveer 300 leden. Ze wonen in Twijzel, Drogeham en omstreken. Als gemeente maken we deel uit van het verband van de Nederlandse Gereformeerde Kerken (NGK).